شکاف اعتماد‌به‌نفس/ از ترس تا رهایی

کتابِ شکاف اعتماد‌به‌نفس اثر راس هریس، به همت نشر سایه سخن به چاپ رسیده است. نقصان اعتمادبه‌نفس یا به تعبیر راس هریس “شکاف اعتمادبه‌نفس”  برجسته‌ترین علامت و ...

  • نام نویسنده : بانک کتاب ناهید
  • تاریخ انتشار : 1398/06/24