معرفی کتاب تسلی بخشی های فلسفه

#معرفى_كتاب📚 وقتی عشق ما را در هم شکسته ، تسلی بخش است که بشنویم خوشبختی هرگز جزئی از برنامه نبوده است. فقط یک اشتباه مادرزادی وجود دارید، و آن این است که می پنداریم زندگی می کنیم تا خوشبخت باشیم&hel...

  • نام نویسنده : بانک کتاب ناهید
  • تاریخ انتشار : 1397/06/22