آیا در نهایت باد همه چیز را با خود خواهد برد؟

چه اتفاقی می‌افتد اگر کودکیِ یک فرد، با واقعه هولناک جنگ همزمان شود؟ و کودکی از دست رفته این فرد، بعدها از نظر ذهنی چگونه برایش تداعی خواهد شد؟ جنگ پدیده بی رحمی است. برای کودکان بی رحم‌تر. ...

  • نام نویسنده : بانک کتاب ناهید
  • تاریخ انتشار : 1397/04/12